ESP KAPI SEVİYELEME

•ESP kapı köprüleme kartı Gizmo kumanda kartına uygun olarak tasarlanmıştır.

•Sisteme ESP kapı köprüleme kartının ilavesiyle halatlı asansörlerde kapı ön açma, hidrolik asansörlerde kapı açık seviyeleme ve kapı ön açma işlemlerini yerine getirmek mümkündür.