MATRIX GÖSTERGE

Kat/Kabin Gösterge Kartı 16 durağa kadar kullanılabilir.

GRAY,SAYICI ve BINARY kat seçici özelliğiyle tüm asansörlerde uygulanabilir.

İsteğe bağlı olarak yatay veya dikey kullanılabilir.

Matrix ekran üzerinde menüler yardımıyla gösterge pozisyonu ve kat seçici ayarı yapılabilir.

MatriX ekran üzerinde menü yardımıyla her durak için -9 ile 16 arası kat değeri atanabilir.

Meşgul,aşırı yük ve servis dışı sinyalleri için uyarı ekranı gösterimi.

Aşağı ok, yukarı ok ve kat geçiş animasyonlu gösterim.